درباره ما

ما استارت آپی هستیم که در حوزه صنعت غذا فعالیت می کنیم و مقر اصلی استارت آپ ما در شهر تبریز است در این شیوه لازم نیست که پول بیشتری برای پخت غذا صرف کنید ضایعات مواد غذایی در این روش بسیار کمتر از حد معمول است و دیگر لازم نیست که وقت خود را صرف آماده مواد غذایی مکفی برای پختن غذا کنید.

سلام دوستان

ما استارت آپی هستیم که در حوزه صنعت غذا فعالیت می کنیم و مقر اصلی استارت آپ ما در شهر تبریز است 

در این شیوه لازم نیست که پول بیشتری برای پخت غذا صرف کنید 

ضایعات مواد غذایی در این روش بسیار کمتر از حد معمول است و دیگر لازم نیست که وقت خود را صرف آماده مواد غذایی مکفی برای پختن غذا کنید.

Write your comment